En. Latiff telah menggantikan En. Shukri yang telah berkhidmat sebagai penyelia bangunan di pejabat pengurusan di Danau Murni Kondo mulai 15 Jun 2011. En. Latiff boleh dihubungi melalui emel latiff@faberfacilities.com.my
Kami mengucapkan penghargaan kepada En. Shukri dan mengalu-alukan En. Latiff ke Danau Murni Kondo.

En. Latiff replaced En. Shukri as our building supervisor at management office, Danau Murni Kondo from 15 Jun 2011. En. Latiff can be contacted by email latiff@faberfacilities.com.my
We extend our appreciation to En. Shukri and welcome En. Latiff to Danau Murni Kondo.

Advertisements