Danau Murni JMB telah memilih Sebiro Security Services Sdn Bhd untuk menyediakan perkhidmatan pemantauan dan kawalan keselamatan di Danau Murni Condo mulai dari 26 Ogos 2011. Pemilihan dibuat melalui proses tender tertutup di mana empat syarikat kawalan keselamatan telah menghantar sebutharga. Penilaian syarikat dibuat berdasarkan beberapa faktor seperti pengalaman lepas, lawatan ke premis kawalan syarikat tersebut dan harga. Faber Facilities Sdn Bhd juga menyokong syarikat ini kepada JMB. Kami mengharapkan syarikat ini dapat memberikan perkhidmatan kawalan keselamatan yang terbaik di Danau Murni Kondo.

Danau Murni JMB has selected Sebiro Security Services Sdn Bhd to provide surveillance and security at Danau Murni Condo starting from 26 August 2011. This selection was made through a closed tender process whereby four security companies submitted their quotations. An assessment was made on several factors such as past experiences, site visit to premises under their surveillance and pricing. Faber Facilities Sdn Bhd also recommended this company to JMB. We are hoping this company to provide better security services at Danau Murni Condo.

Advertisements