Archive for December, 2011


Penyewaan tempat letak kereta bagi tahun 2012 DITAWARKAN seperti berikut:

i.        Diutamakan kepada pemilik berdaftar atau penyewa yang tidak mempunyai apa-apa tunggakan caj penyelenggaraan, air, insuran dan lain-lain tunggakan;

ii.        Tempoh penyewaan ialah setahun dan penyewa bersetuju untuk membayar sewa bagi 6 bulan pertama iaitu RM300.00 sebelum diberikan stiker kenderaan 2012 dan menyelesaikan baki RM300.00 sebelum 31 Mei 2012. Jika gagal, pihak pengurusan akan menyekat kad akses bagi penyewaan tempat letak kereta ini;

iii.        Sekiranya menuntut baki wang sewaan, ianya hendaklah dibuat secara bertulis dan mengemukakan resit asal kepada pihak pengurusan;

iv.        Membawa stiker kereta 2011 (Rental) dan Access Card semasa permohonan dibuat; dan

v.        Mengisi APPLICATION FORM FOR VEHICLE STICKER dan APPLICATION FORM FOR ACCESS CARD (jika tiada Access Card) bagi tahun 2012.

Permohonan penyewaan akan dibuka sehingga 30 Disember 2011 di Pejabat Pengurusan Kondo Danau Murni. Sila muat turun borang di bawah

Notice on Car Park Rental 2012

Car sticker & access card DM 2012

Stiker kereta dan motosikal bagi tahun 2012 dikeluarkan seperti berikut:

i.        Pemberian kalendar tahun 2012 percuma (selagi stok masih ada) akan diutamakan kepada pemilik berdaftar atau penyewa yang tidak mempunyai apa-apa tunggakan caj penyelenggaraan, air, insuran dan lain-lain tunggakan;

ii.        Menyelesaikan baki tunggakan caj penyelenggaraan, air, insuran dan lain-lain tunggakan bagi tahun 2011 dan sebelumnya. Jika gagal, pihak pengurusan berhak menyekat kad akses bagi kereta/menyekat kemasukan motosikal ke dalam kawasan kondo;

iii.        Membawa stiker kereta/motosikal 2011 dan Access Card semasa permohonan dibuat; dan

iv.        Mengisi APPLICATION FORM FOR VEHICLE STICKER dan APPLICATION FORM FOR ACCESS CARD (jika tiada Access Card) bagi tahun 2012.

Permohonan dibuka sekarang di Pejabat Pengurusan Kondo Danau Murni. Sila muat turun borang di bawah

Notice on Car Sticker 2012

Car sticker & access card DM 2012

Motorcycle sticker DM 2012

Bantuan kepada Rakyat 1Malaysia. Borang yang lengkap boleh dihantar ke Jabatan Pembangunan Persekutuan, sekolah-sekolah terpilih, cawangan LHDNM yang berdekatan atau kaunter yang disediakan.

Permohonan Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) akan bermula pada hari Sabtu, 10 Disember 2011 sehingga 10 Januari 2012

Penjelasan mengenai pendapatan kasar isi rumah
• Pendapatan kasar isi rumah merujuk kepada pendapatan suami, isteri dan tanggungan yang masih bujang dan bekerja yang tinggal serumah

Borang_BR1M

Siaran Media berkaitan Bantuan Rakyat 1Malaysia

MAKLUMAT TAMBAHAN: BANTUAN RAKYAT 1MALAYSIA (BR1M) http://www2.treasury.gov.my/pdf/br1m/tambahan_br1m.pdf

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN TUNAI RM500 BAGI MERINGANKAN

BEBAN KOS HIDUP RAKYAT http://www2.treasury.gov.my/pdf/akhbar/Pelaksanaan_RM500.pdf