Penyewaan tempat letak kereta bagi tahun 2012 DITAWARKAN seperti berikut:

i.        Diutamakan kepada pemilik berdaftar atau penyewa yang tidak mempunyai apa-apa tunggakan caj penyelenggaraan, air, insuran dan lain-lain tunggakan;

ii.        Tempoh penyewaan ialah setahun dan penyewa bersetuju untuk membayar sewa bagi 6 bulan pertama iaitu RM300.00 sebelum diberikan stiker kenderaan 2012 dan menyelesaikan baki RM300.00 sebelum 31 Mei 2012. Jika gagal, pihak pengurusan akan menyekat kad akses bagi penyewaan tempat letak kereta ini;

iii.        Sekiranya menuntut baki wang sewaan, ianya hendaklah dibuat secara bertulis dan mengemukakan resit asal kepada pihak pengurusan;

iv.        Membawa stiker kereta 2011 (Rental) dan Access Card semasa permohonan dibuat; dan

v.        Mengisi APPLICATION FORM FOR VEHICLE STICKER dan APPLICATION FORM FOR ACCESS CARD (jika tiada Access Card) bagi tahun 2012.

Permohonan penyewaan akan dibuka sehingga 30 Disember 2011 di Pejabat Pengurusan Kondo Danau Murni. Sila muat turun borang di bawah

Notice on Car Park Rental 2012

Car sticker & access card DM 2012

Advertisements