Ini adalah Notis Semakan Semula Senarai Nilaian oleh DBKL yang perlu dibuat bantahan sebelum 17 DISEMBER 2013. Sila hantar terus kepada DBKL mengikut alamat di dalam format surat di bawah.

Notis DBKL

 

Saya ingin menyeru supaya semua penduduk membuat bantahan kepada perkara di atas dengan menggunakan format surat di bawah:

 

Surat Bantahan

Advertisements