Semua Penduduk Kondominium Danau Murni

Kami  akan mengadakan satu sesi dialog bersama penduduk dan pihak yang terbabit bagi menjelaskan perkara-perkara di bawah:

i.          Tender terbuka bagi kedai, kafe, taska, RO water dan cuci kereta,
ii.          Isu letak kereta dan masalah berkaitan kenderaan,
iii.          Hal-hal lain

Perjumpaan akan diadakan pada tarikh, masa dan tempat seperti di bawah:

Tarikh:        8 Oktober 2012 (Isnin)

Masa:          8.45 malam – 10.00 malam

Tempat:      Dewan Serbaguna, Blok A, Danau Murni

Kehadiran semua penduduk adalah sangat diperlukan untuk perbincangan kita bersama secara permuafakatan.

Sekian, terima kasih.

PERBADANAN PENGURUSAN KONDOMINIUM DANAU MURNI